Uw privacyrechten - Monster-privacybeleid

Monster zet zich in om de privacy van onze gebruikers te beschermen en streeft naar een veilige gebruikerservaring. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt, gedeeld en beveiligd, alsmede uw keuzes met betrekking tot het gebruik, de toegang en de correctie van uw persoonlijke informatie.

Door deze site of toepassing te gebruiken, gaat u akkoord met de verzameling, het gebruik en de overdracht van uw gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

U kunt uw instemming met dit beleid intrekken. Neem contact met ons op om uw instemming in te trekken. Als u uw instemming intrekt, worden uw account en profielgegevens van onze website verwijderd.

De informatie die op onze sites en toepassingen is verzameld, wordt in de Verenigde Staten opgeslagen; daarom kan uw informatie onderworpen zijn aan de wet in de Verenigde Staten.

TRUSTe

Omvang van dit privacybeleid 

Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die we verzamelen of gebruiken op sites en toepassingen van of onder beheer van Monster Worldwide Inc. of zijn gelieerde bedrijven ("Monster"). Gelieerde bedrijven zijn entiteiten die Monster Worldwide Inc. beheren, door Monster Worldwide Inc. worden beheerd of onder algemeen beheer staan van Monster Worldwide Inc.

Informatie die wij verzamelen 

Wanneer u onze sites en toepassingen gebruikt, verzamelen we informatie over u. We ontvangen en bewaren deze informatie wanneer u deze op onze website invoert, naar ons stuurt of ons deze op enige andere manier verstrekt.

We verzamelen informatie wanneer u ervoor kiest om die ons te geven. Dit omvat:

 • contactgegevens zoals naam, e-mailadres, straatadres en telefoonnummer;
 • uw cv met inbegrip van werkervaring;
 • de informatie die gebruikt is om op vacatures te solliciteren bij Monster;
 • informatie die u heeft geïmporteerd uit applicaties van derden;
 • informatie die u ons verstrekt heeft wanneer u contact opneemt met Monster;
 • creditcardnummer en factureringsgegevens (voor diensten die betaald moeten worden);
 • uw ras, etnische achtergrond of geslacht als u ervoor kiest die informatie te verstrekken. Sommige werkgevers zijn wettelijk verplicht om deze informatie op vrijwillige basis te verzamelen;
 • informatie over uw bedrijf zoals bedrijfsnaam, omvang van het bedrijf en soort bedrijf.

U kunt deze informatie corrigeren of verwijderen door naar uw accountinstellingen te gaan. We verzamelen ook op de volgende manieren informatie van u:

Single Sign-on: Als u ervoor kiest om u via Facebook of vergelijkbare diensten aan te melden bij Monster, importeren we de gevraagde informatie van uw account en voegen deze informatie toe aan uw profiel.

Verwijzingen: We kunnen persoonlijke informatie over anderen van u verzamelen. Bijvoorbeeld, als u ervoor kiest om onze dienst te gebruiken om inhoud op de site met een kennis te delen, vragen we u om de naam en het e-mailadres van uw kennis. We sturen uw kennis automatisch een eenmalig e-mailbericht waarin hij of zij wordt gevraagd om de site te bezoeken. We slaan deze informatie tijdelijk op, uitsluitend voor het verzenden van deze eenmalige e-mail.

Automatisch over u verzamelde informatie wanneer u Monster gebruikt

 

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u onze site bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt. Deze informatie is onder andere:

 • uw activiteiten op Monster, waaronder de vacatures waarnaar u zoekt, bekijkt en op solliciteert;
 • uw internetprotocoladres (IP-adres) en uw internetserviceprovider (ISP);
 • uw browsertype en apparaat-id;
 • de bestanden die u op onze site heeft bekeken (bijv. html-pagina's, afbeeldingen enz.);
 • besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstreamgegevens.

Deze gegevens over u worden automatisch verzameld in het legitieme belang van Monster. We combineren deze informatie met persoonsgegevens om fraude te helpen detecteren en voorkomen. We combineren deze gegevens ook met gegevens uit uw profiel en cv om u de beste zoekresultaten van vacatures te bezorgen.

Over u verzamelde informatie van derden

Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, kunnen we informatie over u verzamelen van openbaar beschikbare websites. We kunnen deze informatie gebruiken om een profiel te creëren, zelfs als u geen account bij ons hebt, of de informatie toevoegen aan een bestaand profiel dat u bij ons heeft. U hebt de gelegenheid om verzamelde informatie over u op te vragen en de informatie te verwijderen, zoals beschreven in dit privacybeleid. We kunnen echter niet garanderen dat we later geen andere informatie over u van openbaar beschikbare websites zullen verzamelen.

Hoe we informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen, om onze diensten te verlenen, u te antwoorden, onze sites en toepassingen te beheren en te verbeteren, en om een positieve gebruikerservaring te verzorgen.

We gebruiken informatie met uw toestemming, zoals beschreven op het moment dat we die toestemming verkrijgen. Dit omvat het aanmaken van een account en het uploaden van een cv.

We gebruiken persoonsgegevens in ons legitieme belang, namelijk:

 • om de diensten van Monster te beheren;
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren wanneer u contact met ons opneemt;
 • om de diensten van Monster te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren; en
 • om de diensten van Monster en de rechten van gebruikers en anderen te beschermen;
 • om de voorwaarden van de diensten van Monster te handhaven en fraude met en misbruik van de systemen van Monster te voorkomen.

Door u bij Monster te registreren, uw profiel te beheren, informatie op een openbare plek te plaatsen of toestemming te geven wanneer u de keuze krijgt, heeft u ermee ingestemd dat wij uw informatie op de volgende manieren gebruiken:

Om u onze diensten te verstrekken, zoals

 • om een Monster-account voor u aan te maken, met inbegrip van een cv wat u opstelt of uploadt;
 • om u in staat te stellen te zoeken naar vacatures en deze met anderen te delen;
 • om u in staat te stellen op vacatures te solliciteren;
 • om, als u zich in de Verenigde Staten bevindt, informatie van openbare websites aan uw profiel toe te voegen;
 • om potentiële werkgevers te helpen uw cv te vinden en contact met u op te nemen;
 • om aankopen te doen;
 • om u in staat te stellen contact met ons op te nemen en ons in staat te stellen u te antwoorden;
 • om gerichte wervingsberichten van werkgevers te laten zien;
 • om contact met u op te nemen met communicatie en beveiligingsupdates die met diensten te maken hebben;
 • om informatie over u en uw belangstelling voor vacatures aan werkgevers te geven;
 • om producten en diensten te leveren aan werkgevers om het wervings- en aanstellingsproces af te ronden.

Voor marketing

 • om op u afgestemde, gerichte of op locatie gebaseerde inhoud, diensten en advertenties van ons en derden te leveren;
 • om u vacaturemeldingen, nieuwsbrieven, loopbaanadvies of andere marketingcommunicatie te sturen waarvoor u toestemming hebt gegeven;
 • om u op de hoogte te brengen van andere producten of diensten die beschikbaar zijn bij Monster of zijn gelieerde bedrijven;
 • om enquêtes, promoties en wedstrijden te houden en om de resultaten daarvan te publiceren.

Om onze diensten te verbeteren

 • om zoekmachines toegang te geven tot openbare informatie;
 • om analyses uit te voeren en interne rapporten over het gebruik van onze sites en applicaties te genereren;
 • om vacatures waarnaar u zoekt, solliciteert en die u bekijkt bij te houden.

Voor beveiliging en fraudepreventie

 • om activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen die ons beleid mogelijk schenden of illegaal zijn; en
 • om suggesties te doen en tot conclusies over u te komen. We doen bijvoorbeeld suggesties over mensen die u eventueel kent of over andere vacatures, producten of diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Of, als u zichzelf als 'mevr.' aanmeldt, nemen we aan dat u een vrouw bent.

Met behulp van sommige van onze producten en diensten, zoals onze cv- en profieldatabase en zoeken op sociale media, kunnen derden persoonlijke informatie zien en contact met u opnemen.

Informatie die u op openbare plaatsen van Monster-sites of -applicaties plaatst of zichtbaar maakt in de cv- en profieldatabase, kan overal ter wereld geopend, gebruikt en opgeslagen worden door anderen, inclusief mensen in landen waar de wetgeving mogelijk geen afdoende bescherming garandeert van persoonlijke informatie, zoals gedefinieerd door het land waar u verblijft. Hoewel Monster maatregelen neemt om uw informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang of oneigenlijk gebruik, heeft Monster geen controle over deze derden en zijn we niet verantwoordelijk voor hun gebruik van informatie die u ons geeft. Daarom moet u geen gevoelige informatie of andere informatie die u niet openbaar wilt maken, op een Monster-site of -applicatie of openbare website plaatsen.

Onze diensten omvatten de weergave van op de persoon afgestemde producten, inhoud en advertenties met betrekking tot uw loopbaanervaring en interesses. We gebruiken gegevens die we over u hebben, om vast te stellen of u belangstelling hebt voor de kansen, producten of diensten van een bepaalde derde partij. We laten u online gerichte advertenties zien. Deze advertenties zijn gericht op basis van de informatie die we over u verzamelen en informatie over u die we van derden krijgen, inclusief openbare websites en gegevensverstrekkers. Ga naar de berichtinstellingen van uw account om de berichten die u ontvangt aan te passen en lees de pagina over onze advertenties op de startpagina van ons Privacycentrum voor meer informatie over gerichte advertenties.

Hoe we informatie delen

We geven u een platform waarop u informatie over uzelf kunt plaatsen om uw loopbaankansen te optimaliseren. De gegevens die we verzamelen, kunnen worden gedeeld met de volgende categorieën derden:

 • de bedrijven van de Monster-groep op een wereldwijde basis;
 • werkgevers wanneer u uw cv doorzoekbaar maakt of op een vacature solliciteert;
 • andere bedrijven die zijn aangenomen om namens Monster diensten te verstrekken, inclusief ons kandidaatvolgsysteem Gr8 People;
 • andere derden wanneer dit wettelijk is vereist;
 • andere derden wanneer u toestemming geeft voor dergelijk delen met bijvoorbeeld diensten voor het schrijven van cv's;
 • Alma media, als u een account op een Monster-website hebt aangemaakt in Finland of de Tsjechische Republiek.

Door op een vacature te solliciteren, uw contactgegevens te verstrekken of een bericht van een werkgever te beantwoorden, stemt u ermee in dat uw informatie aan die werkgever wordt openbaar gemaakt en dat die werkgever met u contact mag opnemen voor tewerkstellingsdoeleinden.

We delen geen contactgegevens met derden voor hun directe-marketingdoeleinden, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een dergelijke openbaarmaking.
We delen informatie ook op de volgende manieren:

1. We delen uw informatie met onze dienstverleners, d.w.z. derden die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten aan u. Voorbeelden van deze diensten zijn: hosten van onze webservers en site-databases, analyseren van gegevens, verstrekken van marketingassistentie, verstrekken van tools voor klantenbeheer, verwerken van creditcardbetalingen en verstrekken van klantenservice. Deze bedrijven hebben uitsluitend toegang tot uw persoonlijke informatie wanneer dit nodig is om hun functie uit te voeren maar mogen deze niet gebruiken voor enig ander doel. Wij blijven verantwoordelijk voor alle informatie die op deze manier wordt gedeeld.

2. We maken informatie mogelijk openbaar aan derden als u daarvoor toestemming geeft. Bijvoorbeeld:

(a) als u uw resumé doorzoekbaar maakt of als we informatie verzamelen die u beschikbaar hebt gemaakt op een openbare website, hebben alle partijen met toegang tot onze databaseproducten met resumés of profielen toegang tot uw informatie;

(b) als u ervoor kiest om informatie te ontvangen over de kansen, producten of diensten van derden, verstrekken we uw contactgegevens aan die derden, zodat zij contact met u kunnen opnemen;

We delen samengevoegde informatie (inclusief locatiegegevens) over bezoekers aan de Monster-site en gebruikers van de toepassing met derden om u online advertenties te tonen. We kunnen ook samengevoegde gegevens delen over kwalificaties voor een functie, opleiding, leeftijd, ervaringsniveau of andere informatie met betrekking tot het zoeken naar een baan. In deze samengevoegde gegevens worden gebruikers niet bij naam geïdentificeerd wanneer ze beschikbaar worden gesteld aan werkgevers of anderen die een baan zoeken of lid zijn van de gemeenschap. Als we een 'co-branded' site creëren met een ander bedrijf, wordt informatie door beide bedrijven bewaard en is dan onderworpen aan het privacybeleid van beide bedrijven, wat op de 'co-branded' site wordt gepubliceerd.

3. We kunnen informatie die we van andere websites hebben verzameld aan derden bekend maken.

4. We maken informatie openbaar als we daartoe wettelijk verplicht zijn of naar ons oordeel ingevolge een verzoek van een overheidsinstantie of als we in goed vertrouwen geloven – na afweging van uw privacybelangen en andere factoren – dat dit nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke vereisten of medewerking te verlenen aan een juridische procedure; (b) onze rechten, ons eigendom of de aan ons gelieerde bedrijven te beschermen; (c) fraude te onderzoeken, misdaad te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het algemene publiek te beschermen.

5. We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken en overdragen aan een derde die een of alle businessunits van Monster overneemt, of een dergelijke overname nu het gevolg is van een fusie, van consolidatie of van aankoop van alle of een aanzienlijk deel van onze activa. Als Monster wordt onderworpen aan een insolventieprocedure, wordt dergelijke informatie bovendien verwijderd in een transactie die door het gerechtshof is goedgekeurd. U wordt via e-mail of een duidelijke kennisgeving op de site op de hoogte gebracht van de verkoop van het hele of een aanzienlijk deel van ons bedrijf aan een derde.

Cookies en online advertenties

Cookies: Monster en zijn partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologieën om trends te analyseren, websites te beheren, activiteiten van gebruikers op de website te volgen en demografische gegevens over onze gebruikersgroep als geheel te verzamelen. Cookies helpen uw online ervaring en tijd op u af te stemmen en te optimaliseren, zoals voor de opslag van gebruikersvoorkeuren, verbetering van zoekresultaten en advertentieselectie, en het volgen van gebruikerstrends. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan stukjes informatie op die we gebruiken om onze site te laten werken. Ze voeren geen code uit en bevatten geen virussen. Alleen wij kunnen onze cookies lezen. U kunt uw cookies op individueel browserniveau beheren, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit het gebruik van bepaalde kenmerken of functies op onze website of diensten beperken.

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze websites te verbeteren. We gebruiken de volgende typen cookies:

 • Beveiliging: Met deze cookies kunnen we de toegang tot uw account beveiligen.
 • Voorkeur: Deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren op te slaan, zoals voor taalkeuze en weergave van resultaten van een zoekprocedure naar vacatures.
 • Analysetools: We volgens verkeerspatronen, zodat we populaire inhoud en potentiële problemen kunnen opsporen.
 • Functies: We volgen naar welke vacatures zoekt, welke u bekijkt en op welke u solliciteert, zodat we u meer vergelijkbare vacatures kunnen laten zien. We gebruiken ook cookies om sommige gebruikers in testgroepen te verdelen om nieuwe functies te testen.
 • Advertenties: We gebruiken niet-identificeerbare informatie over u om u advertenties te laten zien op Monster-sites en sites van derden.

Sommige cookies blijven op uw computer nadat u onze site hebt verlaten. Beveiligingscookies blijven 60 dagen na uw laatste bezoek op uw computer. Cookies voor antwoorden op opiniepeilingen blijven 90 dagen op uw computer en Monster-cookies voor advertenties en sitekennisgevingen blijven ten hoogste twee jaar op uw computer, tenzij u ervoor kiest om ze te verwijderen.

We staan andere bedrijven ook toe om u advertenties te tonen tijdens uw gebruik van onze sites en applicaties. Wanneer dit gebeurt, kunnen deze bedrijven hun eigen cookies bekijken, bewerken of instellen, alsof u een webpagina van hun site had opgevraagd. De cookies die door deze derden zijn geplaatst, kunnen ten hoogste 20 jaar nadat u onze site hebt verlaten op uw computer blijven, tenzij u ervoor kiest om ze te verwijderen.

Monster gebruikt ook webbakens (soms pixels genoemd) en JavaScript. We ontvangen mogelijk een bevestiging wanneer u een e-mail van Monster opent als uw computer dit type programma ondersteunt.

Monster gebruikt ook 'flash-cookies', ook 'lokaal gedeelde objecten' genoemd, om videoplayerinstellingen te bewaren en voor beveiligingsdoeleinden. U kunt uw instellingen voor uw flash-cookies aanpassen.

Advertenties afwijzen: Monster gebruikt verschillende derde partijen om analysegegevens te verstrekken en advertenties te verzorgen, zoals DoubleClick, Atlas Solutions en Adobe. U kunt cookies van derden afwijzen door uw browser in te stellen op het afwijzen van cookies. Anders, als u niet wilt dat uw gebruik van onze sites wordt verzameld en geanalyseerd door Adobe Analytics of door Adobe wordt gebruikt om dynamische inhoud op uw specifieke interesses af te stemmen, kunt u Adobe afwijzen op https://www.adobe.com/privacy.html. De website van Monster reageert niet op 'Do Not Track'-signalen van webbrowsers. Ga naar adverteren door derden op Monster.com om een lijst te zien met veel van de bedrijven waarmee Monster samenwerkt in verband met het verzorgen van gepersonaliseerde advertenties. U kunt gerichte advertenties van netwerken waarmee Monster samenwerkt, afwijzen door hier, te klikken, of als u zich in de Europese Unie bevindt door hier te klikken, en hier voor advertentienetwerken die aan de NAI deelnemen.

We gebruiken ook cookies in verband met ons Career Ad Network ('CAN'). Het CAN-cookie wordt gebruikt om relevante advertenties over banen aan u te laten zien op Monster en andere websites. Als u zich hier afmelden voor het CAN-cookie: http://can.monster.com/cookie-technology.aspx.Denk eraan dat u nog steeds algemene vacatureadvertenties blijft ontvangen.

Als u uw cookies verwijdert, wordt uw cookie voor opt-out-mogelijkheden ook verwijderd. Bovendien moet u opnieuw opt-outen als u een andere computer of webbrowser gebruikt.

Widgets voor sociale media

Onze website bevat socialemedia functies, zoals de Vind ik leuk-knop en widgets van Facebook, zoals de Delen-knop. Uw interactie met deze functies wordt beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

Een belangrijke opmerking over uw CV

Wanneer u een cv creëert of plaatst, slaan we dit op in onze database voor cv's en profielen in de Verenigde Staten. U kunt de status van uw cv regelen door het in te stellen op zichtbaar, beperkt of privé. Zichtbare en beperkte cv's kunnen alleen worden bekeken door mensen die toegang hebben tot onze cv- en profieldatabase. We hebben geen controle over de bewaring, het gebruik of de privacy van cv's die door anderen zijn bekeken of gedownload.

Privé cv's zijn niet zichtbaar in onze cv- en profieldatabase, maar de informatie die we over u verzamelen van een openbare website kan wel zichtbaar zijn. U kunt uw privé cv wel gebruiken om online op een vacature te solliciteren. Als u solliciteert met een privé cv, wordt dit naar de betreffende werkgever gestuurd; deze kan een kopie ervan bewaren.

We proberen de toegang tot onze cv- en profieldatabase te beperken tot rechtmatige gebruikers, maar we kunnen niet garanderen dat anderen zich geen toegang tot deze database verschaffen. Wanneer uw cv eenmaal openbaar is gemaakt, kan Monster het niet terughalen van de derde die ertoe toegang heeft gekregen. Zet daarom in uw cv of profiel geen gevoelige informatie, persoonlijkheidsprofielen of andere informatie die u niet openbaar wilt maken.

Als er in uw cv persoonsgegevens van een referentie staan, is het uw verantwoordelijkheid te verzekeren dat de persoon weet dat u zijn of haar gegevens hebt doorgestuurd en u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De cv's die u ons verstrekt, mogen geen gevoelige gegevens bevatten over uw (i) ras of etnische afkomst, (ii) politieke opvattingen, (iii) levensbeschouwelijke of geloofsovertuiging, (iv) lidmaatschap van een vakbond of politieke partij, (v) fysieke of mentale gezondheid of biometrische gegevens of genetische make-up (vi) verslavingen of seksleven, (vii) het plegen van strafbare feiten of voorvallen en de daarmee samenhangende straffen of boetes, (viii) het vertonen van onwettig of aanstootgevend gedrag en de straffen daarvoor, of (ix) uw burgerservicenummer of nationaal identificatienummer. Als u ons die informatie geeft, stemt u ermee in dat dit op eigen risico is.

Toegang en opslag van uw persoonlijke informatie

Gegevensopslag:Omdat het beheer van uw loopbaan een levenslang proces is, bewaren we alle informatie die we over u verzamelen in een poging om herhaald gebruik van onze sites efficiënter, praktischer en relevanter te maken tot u uw persoonlijke informatie wijzigt of verwijdert, zoals hieronder wordt beschreven. We slaan uw informatie mogelijk op zolang uw account actief is of wanneer dit nodig is om u diensten te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, en om onze overeenkomsten af te dwingen.

Toegang tot uw eigen persoonsgegevens: Monster verleent u op verzoek toegang tot informatie die wij over u in ons bezit hebben. U kunt uw cv of profiel op elk gewenst moment openen, bijwerken of verwijderen. Om dit te doen, meldt u zich aan bij uw account, waar u naar uw cv of profiel gaat en de gewenste veranderingen maakt. Als u geen account hebt of als u denkt dat iemand anders ons uw contactgegevens heeft verstrekt, neemt u contact met ons op.U hebt ook rechten inzake gegevensoverdracht en u kunt Monster verzoeken om de verwerking van gegevens over u te beperken

Monster kan toegang, correctie, bijwerking of verwijdering van uw persoonlijke informatie weigeren of beperken als dit de rechten van iemand anders zou schenden en/of anderszins zoals toegestaan bij de van toepassing zijnde wet.

Als u uw accountinformatie in zijn geheel wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen. We sturen u een e-mail om te bevestigen dat uw persoonlijke informatie is verwijderd. We kunnen uw persoonsgegevens zelfs bewaren nadat u uw account hebt gesloten als dit redelijkerwijs nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen (met inbegrip van verzoeken van justitie), om te voldoen aan voorschriften, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, onze gebruikersovereenkomst af te dwingen of aan uw verzoek te voldoen om zich af te melden voor verdere berichten van ons. We bewaren anoniem gemaakte informatie nadat uw account is gesloten.

We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek om toegang tot informatie reageren. Als we extra tijd nodig hebben om u toegang te geven tot uw informatie, zullen we de ontvangst van uw verzoek binnen een redelijke termijn bevestigen en ons antwoord prompt aanvullen binnen de door de van toepassing zijnde wettelijke vereiste tijdsperiode.

Sommige klanten van Monster slaan hun cv-databases op Monster-servers. Monster is een gegevensverwerkend bedrijf voor persoonlijke informatie die op deze manier wordt ontvangen. Verzoeken om toegang tot of het bekijken of corrigeren van uw persoonlijke informatie moet u richten aan onze klant (uw potentiële of bestaande werkgever). We zullen waar aangewezen meewerken aan verzoeken van onze klanten om hen te helpen met dergelijke responsen. Zie hier voor meer informatie over databases met privé Cvs.

Beveiliging

Het is uw verantwoordelijkheid om uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden.

De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wij gebruiken een aantal beveiligingsmaatregelen om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als nadat wij deze hebben ontvangen. Monster neemt gepaste maatregelen om uw persoonlijke informatie te beveiligen tegen onbedoeld verlies en ongeautoriseerde toegang, gebruikmaking, wijziging of openbaarmaking. Aanvullende informatie over het uitvoeren van een veilige zoekprocedure naar een vacature, vindt u in ons Beveiligingscentrum.

Denk eraan dat uw huidige werkgever uw cv en profiel kan zoeken en volgen.

Wanneer u online een bestelling bij Monster plaatst, worden uw creditcardgegevens versleuteld met voor de industrie standaardversleuteling.

Kinderen

Monster is niet bedoeld voor, en verzamelt noch willens of wetens geen informatie van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar.

Internationale overdracht van persoonlijke informatie

EU-U.S. en Zwitsers-US Privacy Shield: Monster Worldwide, Inc. (“Monster”) neemt deel aan het EU-U.S. Privacy Shield-programma en het Zwitsers-U.S. Privacy Shield-programma en is gecertificeerd voor de naleving ervan. Vertrouwend op het Privacy Shield-programma, streeft Monster ernaar alle persoonlijke gegevens die worden ontvangen uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk, en Zwitserland, respectievelijk, te toetsen aan de van toepassing zijnde principes van elk programma. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma, gaat u naar de Privacy Shield-lijst van de U.S. Department of Commerce op: https://www.privacyshield.gov/list.

Monster is volgens het Privacy Shield-programma verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die Monster ontvangt, en die vervolgens worden overgedragen aan een externe partij die namens Monster optreedt. Monster leeft de Privacy Shield-principes na voor alle persoonlijke gegevens uit de EU en het Verenigd Koninkrijk, en Zwitserland die Monster overdraagt, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor een dergelijke overdracht.

Wat betreft persoonlijke gegevens die conform het Privacy Shield-programma worden ontvangen of overgedragen, is Monster onderworpen aan de regelgevende en executieve bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde gevallen kan Monster verplicht zijn om persoonlijke gegevens openbaar te maken in antwoord op wettige verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie.

Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde externe dienst voor geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

In bepaalde gevallen, zoals uitgebreider wordt beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u het recht hebben een beroep te doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Standaardcontractclausules: Monster draagt ook persoonsgegevens over van de EU naar de VS conform standaardcontractclausules.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid wijzigen als wij ons beleid veranderen. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u wanneer dit vereist is per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is vermeld) of door middel van een bericht op deze website informeren voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken, zodat u beschikt over de meest recente informatie over onze privacybeleid.

Contactgegevens

Uw gegevens worden naar Monster Worldwide, Inc. gestuurd en worden gehost en opgeslagen in een database op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden. Monster Worldwide, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdzetel te 133 Boston Post Road, Weston, MA 02493, VS, is de rechtspersoon die de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee de informatie die is verzameld op Monster-sites en -applicaties wordt verwerkt en is de verwerkingsverantwoordelijke van alle gegevens die Monster van u verzamelt. Monster Worldwide, Inc. is ook een van de verantwoordelijken voor de persoonsgegevens die op deze site worden verzameld.

Indien u op enig moment vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons openemen online of op:

Privacy Office
Monster Belgium NV
Medialaan 30
1800 Vilvoorde

Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde externe dienst voorgeschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder die verantwoordelijk is voor de bescherming van gegevens in hun land

U kunt de Europese functionaris voor gegevensbescherming van Monster bereiken op Monster Worldwide CZ, Rohanské nábřeží 670/19, 186 00 Praag 8, Tsjechische Republiek

Aanvullende privacy informatie voor de mobiele app van Monster

Naast het hierboven beschreven informatiebeleid, is het volgende gedeelte van toepassing op de verzameling en het gebruik door Monster van informatie die is verzameld via de mobiele app van Monster. Wanneer u de mobiele app gebruikt, verzamelt en gebruikt Monster mogelijk informatie over u op de volgende manieren:

 • De app geeft vacatures weer van vacaturewebsites van derden. Als u op een van deze vacatures solliciteert, stuurt Monster uw informatie naar die banensite en die site kan deze gebruiken om contact met u op te nemen over uw sollicitatie.
 • Monster kan een telefoonnummer van u verzamelen om u een sms te sturen met een koppeling om de Jobr-app te downloaden. U bevestigt dat het nummer dat u verstrekt aan u toebehoort en dat u Jobr niet verantwoordelijk houdt voor de kosten van sms'en.
 • Als u daarin toestemt, verzamelt de app uw geografische locatie. Uw locatie wordt gebruikt om u vacatures bij u in de buurt te tonen. Uw locatiegegevens worden gedurende 2 weken in de logbestanden van Monster bewaard en daarna nog maximaal een jaar in gearchiveerde logbestanden.

 
Update van kracht vanaf 14 november 2018.