Din rätt till integritet – Monsters integritetspolicy

Du kan läsa en översikt överMonsters integritetspolicy.

Monster förbinder sig att skydda våra användares integritet och strävar efter att skapa en säker användarupplevelse. Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter samlas in, används, delas och skyddas samt dina alternativ angående användning, åtkomst och korrigering av dina personuppgifter.

Genom att använda denna webbplats eller applikation samtycker du till insamlingen, användningen och överföringen av dina uppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till denna policy. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke ska dukontakta oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer ditt konto och din profilinformation att tas bort från vår webbplats.

Information som samlas in på våra webbplatser och applikationer lagras i USA. Därför kan din information omfattas av USA:s lagstiftning.

TRUSTe

Denna integritetspolicys omfattning

Denna integritetspolicy gäller information som vi samlar in eller använder på webbplatser och applikationer som ägs eller kontrolleras av Monster Worldwide, Inc. eller dess närstående bolag ("Monster"). Närstående bolag är enheter som styr, styrs av eller styrs gemensamt med Monster Worldwide, Inc.

Information som vi samlar in

Vi samlar in information om dig när du använder våra webbplatser och applikationer. Vi tar emot och lagrar denna information när du anger den på vår webbplats, skickar den till oss eller tillhandahåller oss den på andra sätt.

Vi samlar in information när du väljer att ge den till oss. Detta inkluderar:

 • kontaktinformation som till exempel namn, e-postadress, gatuadress och telefonnummer
 • ditt CV, inklusive arbetslivserfarenhet
 • den information du använder för att söka jobb på Monster
 • information importerad av dig från tredjepartsapplikationer
 • information som du ger oss när du kontaktar Monster
 • kreditkortsnummer och faktureringsinformation (för tjänster som kräver betalning)
 • din etnicitet eller kön, om du väljer att ange det. Vissa arbetsgivare är enligt lag skyldiga att samla in denna information på frivillig basis.
 • information om ditt företag, som företagsnamn, företagets storlek och verksamhetstyp.

Du kan korrigera eller radera den här informationen genom att gå till dina kontoinställningar. Vi samlar även in information från dig på följande sätt:

Enkel inloggning: : Om du väljer att logga in på Monster med Facebook eller liknande tjänster, importerar vi den begärda informationen från ditt konto och gör den till en del av din profil.

Hänvisningar: Vi kan samla in personuppgifter om andra från dig. Om du till exempel väljer att använda vår tjänst för att dela webbplatsinnehåll med en vän, kommer vi att fråga efter din väns namn och e-postadress. Vi kommer automatiskt att skicka ett engångsmeddelande som bjuder in vännen att besöka webbplatsen. Vi lagrar temporärt denna information enbart för att skicka detta engångsmeddelande.

Information som automatiskt insamlats om dig när du använder Monster

Vi samlar in viss information automatiskt när du besöker vår webbplats eller använder våra mobilappar. Denna information inkluderar:

 • din aktivitet på Monster, inklusive de jobb du söker efter, visar och söker till
 • din IP-adress och internetleverantör (ISP)
 • din webbläsartyp och ditt enhets-ID
 • visade filer på vår webbplats (t.ex. HTML-sidor, grafik osv.)
 • operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsdata

Denna information samlas automatiskt in om dig och behandlas för Monsters berättigade intresse. Vi kombinerar denna information med personlig information för att hjälpa till att upptäcka och förhindra bedrägeri. Vi kombinerar även dessa data med din profil och ditt CV för att ge dig de bästa jobbsökresultaten.

Information om dig som samlas in från tredje parter

Om du bor i USA kan vi samla in information om dig från allmänt tillgängliga webbplatser. Vi kan använda denna information för att skapa en profil, även om du inte har ett konto hos oss, eller lägga till den till en befintlig profil som du har hos oss. Du har möjlighet att begära insamlad information om dig och ta bort information, så som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kan dock inte garantera att vi inte senare kommer att samla in annan information som gäller dig från allmänt tillgängliga webbplatser.

Så här använder vi information

Vi använder den information vi samlar in för att tillhandahålla våra tjänster, svara dig, driva och förbättra våra webbplatser och applikationer och utveckla en positiv användarupplevelse.

Vi använder information med din tillåtelse på så vis som beskrivs vid den tidpunkt då vi ber om din tillåtelse. Detta inkluderar att skapa konto, ladda upp CV

Vi använder personuppgifter för våra berättigade intressen, d.v.s.:

 • att driva de tjänster som Monster tillhandahåller
 • att kontakta och kommunicera med dig när du kontaktar oss
 • att analysera, förbättra och optimera Monsters tjänster
 • att skydda Monsters tjänster och användarnas och andras rättigheter
 • att upprätthålla villkoren för Monsters tjänster och förhindra bedrägeri och missbruk av Monsters system

Genom att registrera dig hos Monster, hantera din profil, lägga upp information offentligt eller godkänna när du ställs inför val har du samtyckt till att vi använder din information på följande sätt:

att tillhandahålla våra tjänster till dig, vilket inkluderar

 • att skapa ett Monster-konto åt dig, inklusive ett CV som du skapar eller laddar upp
 • att du ska kunna söka efter jobb och dela lediga platser med andra
 • att du ska kunna ansöka till jobb
 • för att lägga till information som samlats in från offentliga webbplatser i din profil, om du bor i USA
 • för att hjälpa potentiella arbetsgivare att hitta ditt CV och kontakta dig
 • för att göra köp
 • för att göra det möjligt för dig att kontakta oss och för oss att svara dig
 • för att visa riktade meddelanden från arbetsgivare
 • för att kontakta dig med tjänsterelaterade meddelanden och säkerhetsuppdateringar
 • för att lämna information om dig och ditt intresse av platsannonser till arbetsgivare
 • för att tillhandahålla arbetsgivarkunder produkter och tjänster för att fullgöra rekryterings- och anställningsprocessen

För marknadsföring

 • för att tillhandahålla anpassat, riktat eller platsbaserat innehåll, tjänster och reklam från oss och tredje parter
 • för att skicka jobbvarningar, nyhetsbrev, karriärråd eller annan marknadsföringskommunikation som du har valt att ta emot
 • för att informera dig om andra produkter eller tjänster som är tillgängliga från Monster eller dess närstående bolag
 • för att genomföra undersökningar, kampanjer och tävlingar och att publicera resultaten från dessa

För att förbättra våra tjänster

 • för att ge sökmotorer åtkomst till offentlig information
 • för att utföra analys och generera interna rapporter om användningen av våra webbplatser och applikationer
 • för att spåra vilka jobb du söker, visar och ansöker till

För säkerhet och förebyggande av bedrägeri

 • för att upptäcka, utreda och förhindra aktiviteter som kan bryta mot våra policyer eller vara olagliga och
 • för att ge förslag och dra slutsatser om dig. Vi kan till exempel föreslå personer som du kanske känner eller ytterligare jobb, produkter eller tjänster som kan vara intressanta för dig. Om du har identifierat dig som ”fru” antar vi att du är kvinna.

Vissa av våra produkter och tjänster, som vår CV- och profildatabas och sökning i sociala medier, låter tredje parter se dina personuppgifter och kontakta dig.

Information som du lägger upp på offentliga delar av Monsters webbplatser eller applikationer eller gör synlig i CV- och profildatabasen kan andra i hela världen komma åt, använda och lagra, inklusive personer i länder som eventuellt inte har en lagstiftning som garanterar lämpligt skydd av personuppgifter enligt definitionen i det land där du är bosatt. Även om Monster vidtar åtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst eller olämplig användning kontrollerar Monster inte dessa tredje parter och vi ansvarar inte för deras användning av information som du ger oss. Därför bör du inte lägga upp känslig information eller annan information som du inte vill göra offentlig på någon Monster-webbplats eller applikation eller en offentlig webbplats.

Våra tjänster omfattar visning av anpassade produkter, innehåll och reklam som hänför sig till din yrkeserfarenhet och dina intressen. Vi använder uppgifter vi har om dig för att avgöra om du kan vara intresserad av en viss tredje parts möjligheter, produkter eller tjänster. Vi visar riktade annonser online för dig. Dessa annonser är riktade utifrån information vi samlar in om dig och information om dig som vi förvärvar från tredje parter, inklusive offentliga webbplatser och dataleverantörer. Se ditt kontos meddelandeinställningar för att anpassa de meddelanden du får och sidan Om våra annonser i vårt integritetscenter för att läsa mer om riktade annonser.

Så här delar vi information

Vi tillhandahåller dig en plattform där du kan sprida information om dig själv för att maximera dina karriärmöjligheter. Den information vi insamlar kan delas med följande kategorier av tredje parter:

 • inom Monster-koncernen över hela världen
 • arbetsgivare, när du gör ditt CV sökbart eller ansöker till ett jobb
 • övriga företag som anlitats för att tillhandahålla tjänster åt Monster, inklusive Gr8 People vår systemleverantör för att spåra kandidater.
 • andra tredje parter där så krävs enligt gällande lag
 • andra tredje parter när du ger ditt samtycke till sådan delning, t.ex. för hjälp med att skriva ett CV
 • Alma Media, om du skapar ett konto på en Monster-webbplats i Finland eller Tjeckien.

Genom att söka ett jobb, lämna din kontaktinformation för att visa intresse för ett jobb eller svara på ett meddelande från en arbetsgivare samtycker du till att din information lämnas ut till den arbetsgivaren och att kontaktas av arbetsgivaren för arbetsrelaterade syften.

Vi delar inte kontaktinformation med tredje parter för deras direktmarknadsföringsändamål om du inte uttryckligen samtycker till att den lämnas ut.Vi delar även information på följande sätt

1. Vi delar din information till våra tjänsteleverantörer, som är tredje parter som hjälper till att leverera våra produkter och tjänster till dig. Exempel på sådana tjänster är att vara värd för våra webbservrar och webbplatsdatabaser, analysera data, tillhandahålla marknadsföringshjälp, tillhandahålla kundhanteringsverktyg, bearbeta kreditkortsbetalningar och tillhandahålla kundtjänst. Dessa företag kommer att ha åtkomst till dina personuppgifter enligt vad som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter, men de kan inte använda uppgifterna i andra syften. Vi fortsätter att vara ansvariga för information som delas på detta sätt.

2. Vi lämnar ut information till tredje parter när du har gett ditt tillstånd till oss att göra det. Till exempel:

(a) om du gör ditt CV sökbart eller om vi samlar in information som du har gjort tillgänglig på en offentlig webbplats, så kommer alla parter med åtkomst till våra CV- eller profildatabasprodukter att ha tillgång till din information

(b) ) om du väljer att ta emot information om tredje parters produkter eller tjänster, lämnar vi din kontaktinformation till de tredje parterna så att de kan kontakta dig.

Vi delar även sammanställd information (inklusive platsdata) om besökare på Monsters webbplats och applikationsanvändare med tredje parter för att tillhandahålla dig reklam online. Vi sammanställer även data om yrkeskvalifikationer, utbildning, ålder, erfarenhetsnivå eller annan information som är relevant för jobbsökningen. Dessa sammanställda data identifierar inte användare individuellt och kan göras tillgängliga för arbetsgivare eller delas allmänt. Om vi skapar en webbplats med gemensamt varumärke med ett annat företag, kommer information som insamlas på den webbplatsen att behållas av båda företagen och omfattas av båda företagens integritetspolicyer som kommer att publiceras på de gemensamma webbplatserna.

3. Vi kan lämna ut information till tredje parter som vi har samlat in från andra webbplatser.

4. Vi lämnar ut information om det krävs enligt lag eller efter eget gottfinnande för att uppfylla en begäran från ett statligt organ eller om vi i god tro anser – efter att ha tagit hänsyn till dina integritetsintressen och andra faktorer – att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) uppfylla rättsliga krav eller följa rättsliga processer, (b) skydda våra rättigheter eller vår egendom eller våra närstående bolag, (c) utreda bedrägeri, förebygga brott eller skydda den nationella säkerheten eller (d) skydda användarnas eller allmänhetens personliga säkerhet.

5. Vi kan lämna ut och överföra personuppgifter till en tredje part som förvärvar någon av eller alla Monsters affärsenheter, oavsett om förvärvet görs genom sammanslagning, konsolidering eller köp av alla eller en betydande del av våra tillgångar. Om Monster blir föremål för ett insolvensförfarande, kommer sådan information även att säljas i en transaktion som godkänns av domstolen. Du kommer att informeras om försäljningen av hela eller en betydande del av vårt företag till en tredje part via e-post eller genom ett tydligt meddelande som läggs upp på webbplatsen.

Cookies och onlineannonsering

Cookies: Monster och dess partner använder cookies på Monster-webbplatserna för att analysera trender, administrera webbplatser, spåra användarnas aktivitet på webbplatsen och samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Cookies hjälper till att anpassa och maximera din användning av vår webbplats, inklusive för att lagra användarinställningar, förbättra sökresultat och annonsurval och spåra användartrender. Du kan styra dina cookies på webbläsarnivå, men om du väljer att inaktivera cookies kan det begränsa din användning av vissa funktioner på vår webbplats eller tjänst.

Vi använder följande typer av cookies:

 • Säkerhet: Med dessa cookies kan vi säkra åtkomsten till ditt konto.
 • Inställning: Dessa cookies används för att lagra dina inställningar, som val av språk och visning av jobbsökresultat.
 • Analys: Vi spårar trafikmönster så att vi kan identifiera populärt innehåll och potentiella problem.
 • Funktioner: Vi spårar vilka jobb du söker efter, visar och söker till så att vi kan visa fler sådana jobb. Vi använder även cookies för att dela in vissa användare i testgrupper för att testa nya funktioner.
 • Reklam: Vi använder icke-identifierbar information om dig för att visa reklam på Monsters webbplatser och webbplatser från tredje parter.

Vissa cookies blir kvar på din dator efter att du har lämnat vår webbplats. Säkerhetscookies blir kvar i 60 dagar efter ditt senaste besök. Cookies för undersökningssvar blir kvar i 90 dagar, och Monsters cookies som avser reklam och meddelanden på webbplatsen blir kvar i upp till två år om du inte väljer att radera dem.

Vi låter även andra företag visa reklam för dig medan du använder våra webbplatser och applikationer. När det händer kan dessa företag visa, redigera och lägga till sina egna cookies, precis som om du hade begärt en webbsida från deras webbplats. De cookies som placeras av dessa tredje parter blir kvar på din dator efter att du har lämnat vår webbplats i upp till 20 år om du inte väljer att radera dem.

Monster använder även webbsignaler (kallas ibland pixlar) och JavaScript. Vi kan ta emot en bekräftelse när du öppnar ett e-postmeddelande från Monster om din dator stöder denna typ av program.

Monster använder även "Flash cookies", som även kallas ”lokalt delade objekt”, för att bevara inställningar för videospelaren och för säkerhetsändamål. Du kanjustera dina inställningar för Flash-cookies.

Välja bort reklam: Monster använder flera tredje parter för att tillhandahålla analystjänster och reklam, inklusiveDoubleClickAtlas Solutionsand Adobe. Du kan välja bort cookies från tredje parter genom att ställa in din webbläsare på att avvisa cookies. Om du inte vill tillåta att din användning av våra webbplatser sammanställs och analyseras av Adobe Analytics eller används av Adobe för att skräddarsy dynamiskt innehåll efter dina specifika intressen kan du välja bort Adobe påhttps://www.adobe.com/privacy.html. . Monsters webbplats svarar inte på webbläsares signaler för att inte spåra. Gå tillannonsering från tredje part på Monster.comför att se en lista över många av de företag som Monster arbetar med i samband med tillhandahållande av anpassade annonser. Du kanvälja bort riktad reklam från nätverk som Monster arbetar med, ellerom du befinner dig i EU, ochoch från reklamnätverk som deltar i NAI.

Vi använder även cookies i samband med vårt Career Ad Network ("CAN"). ”). CAN-cookien används för att visa relevanta platsannonser för dig på Monsters webbplats och andra webbplatser. Du kan välja bort CAN-cookien här:http://can.monster.com/cookie-technology.aspx. Observera att du kommer att fortsätta att få generiska anställningsannonser.

Om du raderar dina cookies kommer din cookie som väljer bort detta också att raderas. Du måste välja bort det igen om du byter dator eller webbläsare.

Sociala medieprogram

Vår webbplats inkluderar sociala mediafunktioner, som Gilla-knappen från Facebook, och widgetar som Dela-knappen. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn för det företag som tillhandahåller funktionen.

Viktig information om ditt CV

När du skapar eller lägger upp ett CV lagrar vi det i vår CV- och profildatabas i USA. Du kan styra statusen för ditt CV genom att ange om det ska vara synligt, begränsat eller privat. Synliga och begränsade CV:n kan ses av alla med tillgång till vår CV- och profildatabas. Vi kan inte styra lagring, användning eller integritetsskydd för CV:n som har visats eller hämtats av andra.

Ett privat CV är inte synligt i vår CV- och profildatabas, men information vi förvärvar om dig från en offentlig webbplats kan vara synlig. Du kan fortfarande använda ditt privata CV till att söka ett jobb online.Om du ansöker med ett privat CV överförs det till den arbetsgivaren, som kan behålla en kopia av ditt CV

Vi försöker begränsa åtkomsten till vår CV- och profildatabas till legitima användare, men kan inte garantera att andra parter inte får åtkomst till denna databas.När ditt CV har lämnats ut kan Monster inte få tillbaka det från de tredje parter som har kommit åt det. Därför bör du inte ange känslig information, personlighetsprofiler eller annan information som du inte vill göra offentlig i ditt CV eller din profil.

Om ditt CV inkluderar personuppgifter om en referens, är det ditt ansvar att se till att personen känner till att du har vidarebefordrat hans eller hennes uppgifter och har gett dig sitt skriftliga samtycke till att göra det.

CV:n som du ger oss får inte innehålla känsliga uppgifter om (i) ditt etniska ursprung, (ii) dina politiska åsikter, (iii) din filosofiska eller religiösa övertygelse, (iv) ditt medlemskap i en fackförening eller ett politiskt parti, (v) din fysiska eller mentala hälsa eller dina biometriska uppgifter eller din genetiska uppsättning, (vi) ditt missbruk eller sexualliv, (vii) om du har begått brott eller varit föremål för rättsliga åtgärder och påföljder eller böter för det, (viii) om du har gjort dig skyldig till olagligt eller stötande beteende och påföljder för det eller (ix) ditt personnummer. Om du ger oss denna information accepterar du att det är på egen risk.

Förvaring av och tillgång till dina personuppgifter

Lagring av uppgifter: Eftersom det är en livslång process att sköta sin karriär, behåller vi all information vi samlar in om dig för att göra upprepad användning av våra webbplatser mer effektiv, praktisk och relevant tills du ändrar eller tar bort dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan. Vi kan behålla din information så länge som ditt konto är aktivt eller så länge som det behövs för att vi ska kunna förse dig med tjänster, fullgöra våra rättsliga åtaganden, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Om du befinner dig i EU och inte loggar in på ditt konto eller interagerar med våra tjänster under mer än fem år upphör ditt konto och schemaläggs för borttagning från vår webbplats. Utgångna konton raderas rutinmässigt. Om ditt konto innehåller ett CV, kommer du att få ett e-postmeddelande från oss innan vi raderar ditt CV på detta sätt.

Åtkomst till dina personuppgifter:På begäran ger Monster dig tillträde till de personuppgifter som vi har sparat om dig. Du kan komma åt, uppdatera eller radera ditt CV eller din profil när som helst. För att göra detloggar du in på ditt konto, går till ditt CV eller din profil och gör önskade ändringar. Om du inte har ett konto, eller om du tror att någon annan har lämnat din kontaktinformation till oss,kontaktar du oss. Du har även rätt till dataportabilitet och att begära att Monster begränsar behandlingen av personuppgifter om dig.

Åtkomst, korrigering, uppdatering eller borttagning av dina personuppgifter kan avvisas eller begränsas av Monster om det skulle bryta mot en annan persons rättigheter och/eller på annat sätt tillåts av tillämplig lagstiftning.

Om du vill radera din kontoinformation helt och hållet,kontaktar du oss. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina personuppgifter har raderats. Vi kan behålla dina personuppgifter även efter att du har avslutat ditt konto om det är rimligen nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (inklusive krav från polismyndigheter), uppfylla lagstadgade krav, lösa tvister, utreda säkerhetsincidenter, förebygga bedrägeri och missbruk, genomdriva vårt användaravtal eller uppfylla din begäran om att ”avregistrera” dig från ytterligare meddelanden från oss. Vi kommer behålla anonymiserad information efter att ditt konto har avslutats.

Vi besvarar begäran om åtkomst till information inom rimlig tid. Om vi behöver mer tid för att ge åtkomst till din information, kommer vi att bekräfta mottagandet av din begäran inom rimlig tid och snabbt komplettera vårt svar inom den tidsperiod som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Vissa av Monsters kunder lagrar sina CV-databaser på Monsters servrar. Monster är registerförare för personuppgifter som mottas på detta sätt. Om du vill komma åt, granska eller korrigera dina personuppgifter, bör du kontakta vår kund (din potentiella eller befintliga arbetsgivare) med en sådan begäran. Vi kommer att samarbeta på lämpligt sätt med begäranden från våra kunder för att hjälpa till med sådana svar.Visa mer information om privata CV-databaser.

Säkerhet

Du ansvarar för att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.

Dina personuppgifters säkerhet är viktig för oss. Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss, både under överföringen och när vi har tagit emot dem. Monster vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, användning, ändring eller utlämnande. Ytterligare information om att göra en säker jobbsökning finns i vårtsäkerhetscenter.

Du bör vara medveten om att CV:n och profiler kan övervakas av din nuvarande arbetsgivare.

När du gör en beställning online på Monster krypteras din kreditkortsinformation med kryptering enligt branschstandarden.

Barn

Monster är inte avsett för, och vi samlar inte medvetet in information från, barn under 13 år.

Internationella överföringar av personuppgifter

EU:s och USA:s Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield: Monster Worldwide, Inc. (“Monster”) deltar i och har intygat att det följer EU:s och USA:s Privacy Shield-ram samt Swiss-U.S. Privacy Shield-ram. Monster förbinder sig att se till att alla personuppgifter som tas emot från Europeiska unionens (EU) medlemsländer och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, och Schweiz, på grundval av Privacy Shield-avtalen, följer avtalens tillämpliga principer. Se USA:s handelsdepartements Privacy Shield-lista för mer information om Privacy Shield-avtalen på:https://www.privacyshield.gov/list.

Monster ansvarar för behandlingen av personuppgifter som tas emot, i enlighet med Privacy Shield-avtalen, och överför dem därefter till en tredje part som fungerar som ombud på dess vägnar. Monster följer Privacy Shield-principerna för alla vidare överföringar av personuppgifter från EU och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, och Schweiz, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidare överföring.

Avseende personuppgifter som tas emot och överförs i enlighet med Privacy Shield-avtalen lyder Monster under USA:s Federal Trade Commissions reglerings- och verkställandebefogenheter. I vissa situationer kan Monster tvingas uppge personuppgifter som svar på laglig begäran från offentliga myndigheter, inklusive krav beträffande nationell säkerhet eller upprätthållande av lagen.

Om du har ett olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har tagit itu med ordentligt, kontaktar du vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) påhttps://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa omständigheter, som beskrivs mer utförligt på Privacy Shield-webbplatsen, kan du ha rätt att begära bindande skiljeförfarande när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

Standardiserade avtalsklausuler: : Monster överför även personuppgifter från EU och Schweiz till USA i enlighet med standardiserade avtalsklausuler.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla förändringar av vår informationspraxis. Om vi gör materiella förändringar kommer vi att underrätta dig via e-post (skickat till den e-postadress du har angivit i ditt konto) där så krävs, eller underrätta dig på den här webbsidan, innan förändringen träder i kraft. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna sida för den senaste informationen om vår sekretesspolicy.

Kontaktinformation

Dina uppgifter skickas till Monster Worldwide, Inc. och finns och lagras i en databas på servrar belägna i USA. Monster Worldwide, Inc., ett Delaware-företag med sitt huvudkontor på 133 Boston Post Road, Weston, MA 02493, USA, är den juridiska enhet som bestämmer ändamålet och sättet för behandlingen av de uppgifter som samlas in på Monsters webbplatser och applikationer och är registeransvarig för alla uppgifter som Monster samlar in av dig. Monster Worldwide Scandinavia AB är även personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlats in på denna webbplats.

Om du har frågor eller funderingar om denna integritetspolicy,kontaktar du oss online eller på:

Privacy Office
Monster Worldwide Scandinavia AB
Stureplan 19
Box 3372
103 67 Stockholm

Om du har ett olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har tagit itu med ordentligt, kontaktar du vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) påhttps://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz har rätt att inlämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd i det land där de bor.

Monsters europeiska dataskyddsombud kan nås på Monster Worldwide CZ, Rohanské nábřeží 670/19, 186 00 Prag 8, Tjeckien.

Ytterligare sekretessinformation för Monsters mobilapp

Förutom den informationspraxis som beskrivs ovan gäller följande avsnitt Monsters insamling och användning av information som samlas in via Monsters mobilapp. När du använder appen kan Monster samla in och använda information om dig på följande sätt:

 • Appen visar jobb som kommer från tredje parts jobbwebbplatser. Om du söker något av dessa jobb, kommer Monster att skicka din information till den jobbwebbplatsen och den webbplatsen kan kontakta dig gällande din ansökan.
 • Monster kan samla in ett telefonnummer från dig för att kunna skicka dig ett SMS med en länk för att hämta Jobr-appen. Du bekräftar att du äger det nummer du anger och att du inte håller Jobr ansvarigt för SMS-avgifter.
 • Om du godkänner det kommer appen att samla in information om din geografiska position. Din geografiska position används för att visa jobb i närheten av dig. Din platsinformation sparas under 2 veckor i Monsters loggar och upp till ett år i våra loggarkiv.

Uppdateringen trädde i kraft den 14 november 2018.